Eix Sarrią

Eix Sarrią
Mostra de Comerē de Sarrią

Bases del Sorteig

1. Eix Sarrià, a partir d’ara, “organització”, organitza la campanya de promoció “Visitar la Mostra de Comerç al Carrer de Sarrià té premi!” per tal de fidelitzar els clients dels seus establiments adherits i per oferir-los un incentiu a la compra.

2. La campanya “Visitar la Mostra de Comerç al Carrer de Sarrià té premi!” consisteix en el sorteig de fins a 200 € en vals de compra repartits en 2 vals de compra de 100 € cadascun.

3. Les persones que vulguin participar en el sorteig hauran d’accedir a un formulari a través de l’enllaç web https://www.eixsarria.com/cat/mostra-de-comerc-de-sarria/sorteig, omplir totes les dades, adjuntar-hi una fotografia d’una parada. Així poden guanyar el premi de 100 € en vals de compra. Si a més a més, adjunten una foto d’un tiquet de qualsevol altre establiment adherit a l'Eix Sarrià poden guanyar 100 € més en vals de compra. Aquí podeu trobar els establiments adherits a l'Eix Sarrià: https://www.eixsarria.com/cat/socis.html

4. En els tiquets s’haurà de veure les dades de l’establiment per poder-lo identificar i la data.

5. Una mateixa foto o tiquet de compra no es podrà fer servir més d’una vegada.

6. El sorteig es realitzarà el 3 de novembre de 2021.

7. El sorteig es celebrarà de forma aleatòria amb un programa informàtic i inclouran tots els formularis rebuts fins la data limit del sorteig.

8. Es comprovarà que les fotos siguin d’establiments participants a la mostra de comerç i que en el cas d'haver enviat un tiquet de compra, aquestos tinguin la data compresa entre el 15 d’octubre i el 30 d'octubre de 2021. Si no ho són, es tornarà a realitzar el sorteig del premi.

9. L’organització contactarà amb la persona guanyadora del sorteig per fer l’atorgament del premi que li correspongui.

10. El valor dels premis s’haurà de gastar en els establiments adherits a Eix Sarrià. L’organització informarà la persona premiada de quins són aquests establiments.

11. El premis s’hauran de gastar en diferents establiments amb un màxim de 50 € en cada establiment.

12. En cap cas, es canviarà el valor dels premis per diners en efectiu.

13. Els titulars dels establiments comercials i de serveis adherits a l'Eix Sarrià i els seus familiars; el seu personal i els familiars d’aquests, no poden participar en aquesta campanya amb tiquets del seu establiment. Els treballadors de l'Eix Sarrià i de l’empresa que gestiona aquesta promoció i els seus familiars no poden participar en aquesta campanya com a beneficiaris dels premis.

14. En cap cas, s’acceptarà que una persona menor d’edat pugui recollir el premi.

15. La participació en aquesta campanya implica l’acceptació d’aquestes bases.

16. Les persones premiades accepten aquestes bases i autoritzen l’organització a fer ús dels seus noms i cognoms i fotografies, si cal, per promocionar aquesta campanya. La no acceptació d’aquest punt representa la pèrdua de la condició de premiat/da. En aquest cas, l’organització es reservarà el dret de tornar a sortejar el premi o deixar-lo desert.

17. L’organització també és reserva el dret d’excloure de la participació en aquesta campanya a qualsevol establiment comercial i o de serveis que no respecti aquestes bases.

18. En cas de dubtes la versió de les bases redactada en català és la que tindrà preferència.

19. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització, que es reserva el dret d’interpretació d’aquestes bases.

Barcelona, 13 d’octubre de 2021

Carregant...
x
X