Eix SarriÓ

Eix SarriÓ

6 KPIs essencials en mÓrqueting digital i com fixar-los

12 de juliol de 2022

Si vols dissenyar una estratègia de màrqueting digital eficient, és important que coneguis els teus KPIs i que sàpigues com mesurar-los. T'expliquem com en aquest post!

Un dels avantatges que ens ofereix el màrqueting digital sobre el màrqueting tradicional és la possibilitat de mesurar l'exercici i l'impacte de les nostres estratègies. La capacitat de poder mesurar constantment les nostres accions de màrqueting afecta directament el rendiment del nostre negoci, ja que ens permet identificar els punts de millora.

No obstant això, com a conseqüència de la digitalització d'aquestes accions i els sistemes de mesurament, pot ser comú que obtinguem una gran quantitat de dades que siguin complexes d'interpretar. Perquè això no passi, hem de tenir clars quins seran els nostres KPIs.

Què són els KPIs?

Els KPIs o els Key Performance Indicators són totes aquelles mètriques que resulten rellevants per mesurar i comparar els resultats de la nostra estratègia de màrqueting digital en funció dels objectius que es vulguin aconseguir.

És important que tinguem en compte que tots els KPI són mètriques, però no totes les mètriques són considerades KPIs.

En altres paraules, les mètriques mesuren una acció en concret que no és necessàriament rellevant per entendre el progrés de la nostra estratègia. No obstant això, un KPI és un indicador necessari per avaluar l'exercici o efectivitat de les nostres accions o estratègies de màrqueting.

A l'hora de definir els KPI de la nostra estratègia, és possible que no sapiguem determinar quines són les mètriques més importants o adequades que cal tenir en compte. A continuació t'expliquem quins són!

KPIs que destaquen en una estratègia de màrqueting orientada a vendes:

 • Trànsit al lloc web: l'objectiu d'aquest KPI és mesurar i avaluar les diferents fonts des de les que provenen les visites a la pàgina web del nostre comerç, ja siguin de forma orgànica, directa, mitjançant un cercador, mitjançant xarxes socials o procedents alguna campanya de màrqueting.
 • Cost per lead: també anomenat com a CPL, són campanyes que se centren a aconseguir el major nombre de leads pel preu més baix possible. Normalment es fa una inversió inicial i després s'analitza el preu de cada lead quant al total de la inversió.
 • Taxa de conversió de lead a client: aquest KPI se centra a mesurar quantes conversions de clients potencials ha generat les teves estratègies en un període determinat. És important saber que la generació de leads qualificats per a la venda i la conversió sempre van de la mà.
 • ROI: es coneix com a retorn de la inversió, ja que s'encarrega de mesurar els resultats de totes les estratègies de màrqueting. És a dir, comprova el valor econòmic que ha obtingut la teva inversió. Si vols calcular el ROI, utilitza la fórmula següent:

ROI = (Beneficis - Inversió) / Inversió

 • Engagement de correu electrònic màrqueting: el seu objectiu és mesurar leficàcia de les campanyes demail màrqueting a través de mètriques com la taxa dobertura o taxa de clics.
 • Augment de vendes: ens ajuda a conèixer l'evolució de les nostres vendes comparant les del mes o any anterior amb les actuals.

Com fixar els KPI en una estratègia de màrqueting digital?

Quan ja coneixem els principals KPIs, és important que sapiguem com definir-los dins de la nostra estratègia de màrqueting digital. Per això, hi ha tres aspectes claus:

1. Decidir la variable que mesurarem.

2. Determinar els objectius estratègics generals a llarg termini.

3. Establir metes específiques a curt termini.

D'altra banda, hem de tenir en compte que una bona pràctica per fixar KPIS a les nostres estratègies podria ser que segueixin la filosofia SMART, complint els principis següents:

 • Specific (Específics): els KPIs haurien de ser concrets i específics. Per exemple, les visites directes a la nostra pàgina web.
 • Measureables (Mesurables): s'haurien de poder mesurar o quantificar d'una manera senzilla. Per exemple, la quantitat doberturas dun email màrqueting.
 • Achievable (Arribables): els KPIs haurien de suposar un repte realista que puguem assolir. Per exemple, laugment de les vendes dentre un 5 o 7%.
 • Relevant (Rellevants): haurien d'implicar un impacte rellevant al nostre negoci. Per exemple, el nombre de leads convertits en clients.
 • Time-bound (Temporal): es recomana que estiguin establerts en un període de temps determinat. Per exemple, el total de visites a la web durant el primer trimestre de l?any.

Hi ha molts factors que hem de tenir en compte a l'hora de definir els KPIs a la nostra estratègia de màrqueting digital. No obstant això, saber com fer-ho i invertir-hi temps és essencial per a l'èxit del nostre comerç. Ara que ja saps més sobre el tema… Començaràs a definir els teus KPIs i faràs un seguiment dels teus objectius?

Acelera Pyme - red.es

Els nostres socis

TALLERES JAVIER
LYKI-LYKI
PAPERERIA SPOT
CARS BARCELONA ( CONCESSIONARI OFICIAL MERCEDES-BENZ)
5║ PINO
BEA-BEA
TALLERS JORDI┤S
Carregant...
x
X