Eix Sarrià

Eix Sarrià

Aprovat l’avantprojecte de Llei de les APEU

8 de juliol de 2020

El Govern de la Generalitat ha aprovat l'avantprojecte de llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana, APEU, segons va informar ahir la portaveu del Govern, Meritxell Budó. L'objectiu d'aquesta futura llei, ha assegurat Budó és la de poder assentar les bases d'un nou model de gestió basat en la col·laboració publico –privada en arees de concentració d'activitat, ja sigui de caràcter comercial, turístic, industrial o, també, de serveis.

Aquesta és una llarga petició liderada per Barcelona Comerç a la nostra ciutat i per la que treballem des de fa anys en estreta col·laboració amb l'administració i, també, gestors d'altres països on aquest model de gestió ha estat un èxit. És així que Barcelona Comerç ha format part de la taula de treball de redacció d'aquest avantprojecte i futura Llei de les APEUs i te un conveni amb l'Institute of Place Management, organisme professional internacional que des de l'àmbit acadèmic recolza el desenvolupament d'àrees de promoció econòmica urbanes.

Segons defineix l'avantprojecte, les APEUs són instruments de col·laboració publicoprivada que persegueixen les finalitats públiques següents: modernització i promoció de determinades zones urbanes; millora de la qualitat de l'entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles; consolidació del model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient i increment de la competitivitat tot afavorint la creació de l'ocupació.

L'activitat que duran a terme les APEUs beneficiarà els espais públics i els interessos generals de la ciutat i és per això que un cop acordada i aprovada per tots els agents la creació de l'APEU, s'estableixi un règim d'adscripció obligatòria i un finançament basat en contribucions de naturalesa obligatòria.

Els destinataris de la llei són els titulars d'activitats econòmiques d'una àrea determinada amb concentració d'establiments comercials, industrials, logístics i de serveis, a l'abast dels quals es posa una nova classe d'entitat per ajudar-los a millorar el seu entorn. La llei també va dirigida als ajuntaments, als quals correspon autoritzar i controlar la creació de les APEU per dinamitzar certes zones, amb els consegüents beneficis per als interessos generals del seu municipi, que complementaran les actuacions de caràcter dinamitzador de les administracions públiques locals.

 

Principals aspectes de la futura llei de les APEU

  1. Aquestes àrees seran gestionades per entitats gestores de naturalesa privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, constituïdes per aquells que ostenten la possessió del locals (llogaters o propietaris) on s’exerceix una activitat empresarial o de locals buits susceptibles d’exercir-ne.
  1. Les funcions de les entitats gestores de les APEU vindran previstes en un Pla d’Actuació. En tot cas, preveuran alguna de les següents funcions:
  • Promoure actuacions de millora de l’entorn urbà i esdeveniments i d’activitats a l’espai públic, publicitat i espectacles.
  • Actuacions de comunicació i promoció per captar inversió i augmentar la demanda i de promoció de polítiques de responsabilitat social empresarial.
  • Promoure l’activitat en els locals i naus buits ubicats dins l’àmbit de l’APEU; prestar serveis privats a les empreses i usuaris de l’APEU; assessorament i serveis mediambientals complementaris.    
  • Potenciar la neteja, rehabilitació i decoració i il·luminació de l’exterior dels immobles privats, promoure l’adhesió als sistemes d’arbitratge de consum i serveis mancomunats per disminuir l’impacte ambiental.
  • Promoure el desenvolupament d’infraestructures i serveis digitals per augmentar la competitivitat.
  • Fomentar la formació i desenvolupament professionals dels empresaris i dels treballadors de les empreses ubicades a l’APEU.
  • Proposar a l’ajuntament l’elaboració d’instruments de planejament urbanístic, de millora de la mobilitat, mesures de vigilància especial de l’APEU i l’inici de la tramitació per a la qualificació de zona turística als efectes d’horaris comercials, entre altres.

 

En cap cas les funcions de l’APEU podran substituir o minvar els serveis municipals que presta l’ajuntament i no podran exercir potestats públiques que impliquin l’exercici d’autoritat.

 

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Ens hem quedat a casa per responsabilitat, per generositat i per solidaritat. Ara ens toca tornar als carrers.

Barcelona Comerç

@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

 

 

Imatge_ font:https://medium.com/citiesense/business-improvement-districts-21ce3688a8f5

Els nostres socis

5º PINO
CEM Can Caralleu
VETERINARI ROCABERTI
CATALANA OCCIDENTE
TALLERS JORDI´S
Academia de Idioma Chino
DOMMIA
Carregant...
x
X