Eix Sarrià

Eix Sarrià

Confinament total Covid19 :: 30 Març- Pròrroga i Noves disposicions del Govern de l'Estat

31 de març de 2020

Diumenge 29 de març 2020, el Govern estatal, després de la reunió del Consell de Ministres de dissabte 28, va anunciar la pròrroga de l'estat d'alarma com a mesura per a la contenció de l'expansió de la pandèmia provocada pel Covid19. Aquesta pròrroga inclou el decret de confinament total de la població, a excepció dels serveis essencials, des del 30 de març i fins al proper 9 d'abril. Tots aquests treballadors que es quedin a casa, ho faran amb un permís retribuït recuperable.

En els casos que sigui impossible interrompre l'activitat de forma immediata, el Govern atorga una moratòria de 24 hores per fer-ho.

Trobareu el Real Decreto aquí i també us el podreu descarregar al final d'aquesta nota.

!! A DESTACAR: 

> La pròrroga del confinament s'estén fins les 00.00h del dia 9 d'abril, 2020

Aquesta pròrroga s'acompanya de l'obligatorietat del cessament de l'activitat laboral i és aplicable a totes les persones treballadores per compte aliè, que treballin en empreses o entitats, l'activitat de les quals no hagués estat paralitzada a conseqüència  l'estat d'alarma.  
Tots aquells treballadors que es quedin a casa, complint l'aplicació d'aquest Real Decret, ho faran amb  un permís retribuït recuperable (hauran de recuperar les hores no treballades) de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d'abril. La recuperació de les hores de feina es podrà fer des del mateix dia de la finalització de l'estat d'alarma fins al 31 de desembre 2020.

Excepcions: 
1.- Qui presta els seus serveis dins els sectors qualificats com a "essencials": • Qui treballi dins la cadena d'abastiment del mercat i funcionament dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat (aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments i productes sanitaris)

 • Qui treballi en hostaleria i restauració amb lliurament a domicili.

 • Treballadors de cadenes de producció i distribució de bens i serveis, tecnologia sanitària, equips de protecció i equipament sanitari i hospitalari.

 • Treballadors de serveis de transport tant de persones com de mercaderies, permesos durant l'estat d'alarma.

 • Treballadors dels serveis penitenciaris, protecció civil, salvament marítim, prevenció i extinció d'incendis, seguretat en les mines, trànsit i seguretat vial; així com treballadors d'empreses de seguretat privada amb serveis de transports de seguretat, resposta davant alarmes o vigilància discontínua, i aquells que els seus serveis de seguretat són garantia dels serveis essencial i l'abastiment de la població.

 • Qui treballi en manteniment de material i equips de les forces armades.

 • Qui treballi en centres i serveis sanitaris.

 • Qui atén a persones grans, menors, dependents o amb discapacitat.

 • Treballadors de centres I+R+I vinculats amb el Covid-19, aquells que mantenen els serveis mínims d'aquestes instal·lacions i els subministradors dels productes necessaris per aquesta investigació.

 • Qui treballa en serveis funeraris.

 • Qui treballi en centres i establiments d'atenció sanitària per animals.

 • Treballadors en punts de venda de premsa, de mitjans de comunicació, impressors de premsa i distribuidors.

 • Qui treballi en serveis financers, inclosos els bancaris. 

 • Treballadors en empreses de telecomunicacions.

 • Treballadors de serveis de protecció i atenció a les víctimes de violència de gènere.

 • Advocats, procuradors, graduats socials, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals permeses durant l'estat d'alarma.

 • Qui treballi en qüestions urgents des de despatxos i assessories legals i gestories.

 • Qui treballi en Notaries i registres per acompliment dels serveis essencials.

 • Qui treballi en serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com qui presti serveis de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida aigües residuals i activitats de descontaminació.

 • Qui treballi en centres d'acollida de refugiats i en els centres temporals d'immigrants.

 • Qui treballi en activitats d'abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament de l'aigua.

 • Qui treballi en la provisió de serveis meteorològics, predicció i observació.

 • Qui treballi com operador del servei postal universal.

 • Qui treballi en sectors que participen de la importació i subministres de material sanitari (empreses logístiques, magatzems o trànsit de duanes)

 • Qui treballi en distribució de productes adquirits per comerç electrònic o per correspondència.
2.- Treballadors contractats per aquelles empreses que han sol·licitat o estan aplicant un ERTO.

3.- Treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o  el contracte dels quals està suspés per altres causes legament previstes.

4.- Treballadors que puguin seguir desenvolupant la seva normal activitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencial de prestació de serveis.


> Referent a l'activitat econòmica sector COMERÇ, es suspén tota activitat comercial al detall a excepció de
:  

 • Comerços d'alimentació, begudes i bens de primera necessitat

 • Farmàcies

 • Òptiques

 • Ortopèdies

 • Centres o clíniques veterinàries

 • Establiments de productes d'higiene

 • Establiments de venda de premsa i papereria

 • Estancs

 • Benzineres

 • Establiments d'equips tecnològics i de telecomunicacions

 • Botigues d'alimentació per animals de companyia

 • Perruqueries a domicili

 • Tintoreries i bugaderies

 • Comerç per internet, telefònic o per correspondència 
> Limitació de Llibertat de Moviment 
Es recorda que, durant l'Estat d'Alarma els ciutadans només podran circular per les vies d'ús públic per realitzar les següents activitats, que s'hauran de realitzar individualment, a excepció de si cal acompanyar a persones amb discapacitat, menors, persones grans o causes justificades:


 • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat

 • Assistència a centres sanitaris

 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial

 • Retorn al lloc de residència habitual

 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables

 • Desplaçament a entitats financeres 

 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa degudament justificada

 • Per causa de força major o situació de necessitat  

La permanència als establiments comercials l'obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els mateixos establiments. 

En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis. 

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i per solidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a la contenció de l'expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Els nostres socis

FARMACIA CABEZAS
EL JARDI DE L'ABADESSA
TRETZE SABATES
EL PATIO DE ATRAS
Inveiba
C.E.S.I.
MARIAN ALDA CONSULTORA DE MARY KAY
Carregant...
x
X