Eix Sarrià

Eix Sarrià

Eleccions al Consell Turisme i Ciutat

15 d'abril de 2016

La Fundació Barcelona Comerç ha presentat la seva candidatura per a formar part del Consell Turisme i Ciutat. Estem presents a tots els districtes de la ciutat, districtes turístics, menys turístics i al quals no els hi arriba pràcticament turisme. Representem a territoris amb prop de 10.000 botigues. Som transversal i treballem per defensar els interessos de tots els eixos.

Es per això que us demanem la vostra confiança per que ens doneu el vostre vot. Volem tenir debats oberts per poder posar d’acord el turisme, l’activitat econòmica i el comerç. Aportar al Consell les nostres inquietuds per poder enfocar el nostre model comercial, treballar per una Barcelona feta pels que vivim, però també oberta amb al turisme.

Qui som la Fundació Barcelona Comerç?

La FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ, és una entitat sense afany de lucre, l'objecte i finalitats de la qual són promocionar tota mena de projectes i activitats orientades a afavorir el ple desenvolupament del comerç urbà de Barcelona en els ordres social, econòmic i cultural i especialment dels Eixos Comercials.

El Patronat de la Fundació

Està format per 16 Eixos Comercials de la ciutat i son:

Carrer de Sants
Cor d'Horta i Mercat
Cor Eixample
Creu Coberta
Eix Clot
Eix Comercial de Gran de Gràcia
Eix Comercial de Sant Gervasi
Eix Comercial del Raval
Eix Maragall
Eix Sagrada Familia
L'Eix de Sant Andreu
Nou Barris Centre Comerç
Sant Antoni Comerç
Sant Martí Eix Comercial
Sants- Les Corts Eix Comercial
Sarrià Eix Comercial

Aquests 16 Eixos integren al seu territori més de 10.000 comerços, donen ocupació a més de 35.000 persones, facturen més de 7.000 milions d’euros i representen a l’entorn del 7% del PIB de la ciutat.

Els objectius fonamentals de l’entitat son:

• La promoció de tota mena de projectes i activitats orientades a afavorir el ple desenvolupament dels comerç urbà en els ordres social, econòmic i cultural.
• El suport a totes aquelles iniciatives que, sorgides dels Eixos Comercials de Barcelona, requereixin d'un impuls per poder-se dur a terme en condicions òptimes.
• El suport, així mateix, a aquelles iniciatives que tot i ser promogudes per altres col•lectius o associacions, siguin coincidents amb l'objecte i finalitats de la Fundació.
Es tracta, en general, d'un objecte i finalitats amplis, oberts a donar suport i a integrar el treball d'altres fundacions, entitats i agents amb els que la Fundació comparteixi finalitats.

Eleccions al Consell Turisme i Ciutat

Antecedents
El Plenari del Consell Municipal va aprovar, la creació del Consell Turisme i Ciutat com a òrgan de participació sectorial pel que fa a polítiques municipals de gestió turística. Es tracta d’una de les mesures contemplades en la Mesura de Govern ‘Impuls del procés participatiu sobre el model turístic de Barcelona’ que es va debatre el passat dia 24 de juliol de 2015 al Plenari extraordinari.
El Consell Turisme i Ciutat serà, doncs, l’òrgan consultiu i de participació que permetrà debatre i consensuar el model turístic de Barcelona, incorporar la ciutadania en la governança de l’activitat turística i assessorar el govern sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme. La creació del Consell “permetrà participar a tots els actors en l’elaboració d’un Pla Estratègic de Turisme” pels propers anys. Serà l’espai de diàleg on s’incorporaran tots els actors socials, econòmics i veïnals, un òrgan amb capacitat d’incidència i on s’articularan actuacions com l’actualització del Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona per al període 2016-2020 o l’elaboració del Pla especial de Regulació d’Allotjaments Turístics”.
Funcions del Consell Turisme i Ciutat
El Consell Turisme i Ciutat, serà l’òrgan de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de les polítiques i estratègies sobre el turisme a la ciutat.
Tindrà assignades les següents funcions:
a) Assessorar el govern municipal sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l’acció municipal en l’àmbit del turisme.
b) Proposar mesures d’actuació referides al turisme i a garantir la seva sostenibilitat.
c) Elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial, a petició de l’alcaldia.
d) Elaborar un informe anual sobre la situació del turisme a la ciutat de Barcelona on hi figuren les actuacions més destacades que s’hagin realitzat en aquest camp.
Composició i funcionament del Consell Turisme i Ciutat
Amb la finalitat de garantir que aquest consell sigui representatiu del conjunt de la ciutadania, el Consell Turisme i Ciutat haurà de comptar amb representants d’entitats d’àmbit de ciutat del sector del turisme, gremis i professionals, d’entitats de cultura, sindicals, mediambientals, veïnals i d’àmbit territorial, persones expertes i persones tècniques municipals així com representants de cadascun dels grups municipals.

Eleccions al Consell

En aquestes eleccions escolliran la composició de la part associativa sectorial del Plenari del Consell. Un total de 24 persones representants dels diversos sectors associatius en la següent proporció:
1. Sis entitats en representació del sector ciutadà i veïnal.
2. Sis entitats en representació del sector turístic empresarial.
3. Tres entitats en representació del sector comerç.
4. Una entitat en representació del sector restauració.
5. Dues entitats en representació dels sectors cultural i esportiu.
6. Dues entitats en representació dels sindicats
7. Dues entitats en representació de les entitats ambientals.
8. Dues entitats en representació de les entitats i els grups socials.
El Consell també comptarà en la seva composició amb una entitat per Districte escollida entre aquelles que formen part de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de manera rotativa cada renovació del Consell. Cada Districte comunicarà l’entitat que el representa.

Procés d’elecció del Consell

El termini d’informació i presentació de candidatures dels grups de fet i associacions inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Barcelona, es des de l’1 al 31 de març de 2016.

L’exposició de candidatures serà des de l’1 al 17 d’abril, durant aquesta fase s’informarà públicament de totes les candidatures acceptades.

La informació de les candidatures es publicarà en aquest web http://turismeiciutat.bcnparticipa.cat/ca/ i seran accessibles a tothom per tal que es pugui conèixer quines entitats opten a formar part en cadascun dels àmbits del consell.

Les votacions per a triar les candidatures al Consell Turisme i Ciutat seran del 18 al 22 d’abril i les entitats i grups de fet inscrites en el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes abans del 15 de març de 2016 podran accedir a aquesta mateixa pàgina i votar amb un codi i clau que les entitats hauran rebut a l’adreça de comunicació que consta al Fitxer General Ciutadanes.

S’ha de tenir en compte que només es podrà votar un cop i quan s’hagi emès el vot, la clau es bloquejarà.

Cada elector podrà votar un màxim del número d’entitats del sector concret segons recull el reglament del Consell Turisme i ciutat, que haurà de marcar a la butlleta de votació electrònica

Per exemple: una entitat al Fitxer d’entitats a l’àmbit de cultura: podria votar a una o dues de les candidatures presentades per l’àmbit de cultura.

No es pot votar a les candidatures presentades per un àmbit en el qual hom no està inscrit al fitxer.

Vicenç Gasca i Grau
President
Fundació Barcelona Comerç

Els nostres socis

CATALANA OCCIDENTE
Inveiba
CEM Can Caralleu
NATURHOUSE
SCRAP SARRIÀ
5º PINO
MOTA - DESCANS
Carregant...
x
X