Eix Sarrià

Eix Sarrià

La Generalitat aprova el calendari d'obertura comercial per als anys 2014 i 2015

4 de març de 2014

La Generalitat ha aprovat el calendari comercial de diumenges i festius en què els comerços podran obrir per als anys 2014 i 2015. El Departament d’Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals, els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates. La nova Llei d’Horaris Comercials, aprovada el passat 19 de febrer pel Parlament de Catalunya, afegeix dos dies més al calendari comercial, que els municipis hauran de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants. Per al 2014, els ajuntaments disposen fins al 31 de maig per comunicar les dates escollides a la Direcció general de Comerç. A partir de l’any 2015, la data límit serà el darrer dia del mes de febrer.

D’acord amb el que estableix la Llei d’Horaris Comercials, els vuit dies festius en què podran obrir els comerços per a l’any 2014 i 2015 són els següents:

Any 2014
5 i 12 de gener, 6 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6, 8 i 21 de desembre.

Any 2015
4 i 11 de gener; 5 de juliol; 12 d’octubre; 1 de novembre; 6, 8 i 20 de desembre.

Els ajuntaments poden substituir dues dates d’aquest calendari, amb efectes a tot el seu terme municipal o, per només una part degudament delimitada, quan en la nova data se celebri un esdeveniment que generi una gran atracció de visitants. Per realitzar el canvi, caldrà la comunicació a la Direcció General de Comerç dels dies substituïts abans del 31 de maig, per l’any 2014, i abans del 28 de febrer, en el cas del 2015.

Pel que fa als dos dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada, el ajuntaments també hauran de comunicar-ho davant la Direcció General de Comerç. En el cas dels municipis que no presentin la comunicació preceptiva dels dos dies addicionals d’obertura dins els terminis establerts per la Llei, s’entendran com a dates escollides i aplicables en els seus àmbits territorials respectius el 3 i 10 d’agost (any 2014) i el 2 i 9 d’agost (any 2015).

Font: CCAM

Els nostres socis

ESCOFET OLIVER
RAFFEL PAGES
DOMMIA
CADENA ELS TIGRES
FARMACIA CABEZAS
FORN SARRIA
C.E.S.I.
Carregant...
x
X