Eix Sarrià

Eix Sarrià

L’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i AMB signen un acord per una reactivació econòmica del territori conjunta

28 d'octubre de 2020

Desplegaran polítiques comunes de promoció econòmica i desenvolupament socioeconòmic a tot el territori metropolità, atenent de manera prioritària i coordinada a criteris socials, econòmics i ambientals.

Les tres administracions es disposen a una coordinació i un pla d’acció conjunt per evitar que els efectes de la crisi econòmica i social originada per la COVID19 agreugin encara més les desigualtats al territori i que es puguin revertir les millores i els canvis de tendències dels darrers anys.

El comerç, el turisme, l’oci, la restauració i la cultura, són els sectors més afectats, i tenen prioritat a l’hora d’engegar mesures i ajuts en aquest nou marc de col·laboració.

La pandèmia implicarà canvis en aspectes com l’ocupació, les condicions de treball, els sistemes de producció, distribució i consum i tindrà un fort impacte en el comerç, restauració, transport i hostaleria, així com una reducció de la indústria. Davant d’aquest escenari, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona signen un acord de col·laboració amb la finalitat de treballar conjuntament en l’elaboració de polítiques i la consecució d’objectius relacionats amb la reactivació econòmica del territori. En aquest sentit, les tres entitats s’han disposat a compartir una estratègia amb actuacions per a cada una de les prioritats actuals.

Així, el conveni vol potenciar i mantenir el teixit empresarial de la ciutat i la província; protegir el treball i fomentar el treball de qualitat; l’obertura al talent, a les inversions i als visitants; protegir i rellançar la reputació internacional de la ciutat; i definir solucions transformadores amb visió metropolitana.

En matèria d’ocupació, l’objectiu és protegir el treball i millorar la qualitat de les condicions laborals, a través d’un salari mínim de referència, de la reducció de la precarietat, de la promoció de polítiques de gènere i de la implementació de clàusules socials en la contractació pública, entre d’altres. Tot plegat es complementarà amb la confecció d’anàlisis del mercat de treball i el teixit empresarial i d’altres materials sobre els recursos i serveis ocupacionals disponibles per a la ciutadania.

Pel que fa a les empreses, un dels propòsits és implementar una xarxa d’Oficines d’Atenció a les Empreses a escala metropolitana i provincial, per tal d’assessorar a les companyies locals que ho requereixin, recollit l’experiència de la OAE de Barcelona Activa. Relacionat amb la innovació, es vol enfortir l’anomenada indústria 4.0, potenciar els equipaments tecnològics, dinamitzar una xarxa de centres d’innovació digital i impulsar la capacitació digital del teixit econòmic i ciutadà.

Una de les prioritats, contemplada en la nova agenda econòmica per Barcelona, ja era la diversificació de l’economia; per això en el conveni es vol posar focus en l’impuls a diversos sectors estratègics: els tradicionals de la ciutat, com comerç o turisme, però també les industries creatives, l’economia verda, blava i circular, el sector bio i salut, i sectors transversals com l’economia social i solidària o l’economia digital.

D’aquesta manera, quant a la sostenibilitat, els tres organismes han establert com a meta la potenciació de l’economia verda i circular com a vector de competitivitat i la cerca d’oportunitats lligades a l’eficiència energètica, la simbiosi industrial, l’eco-disseny, etc. De la mateixa manera, volen avançar cap a l’economia social i solidària a través de l’intercanvi de metodologies i criteris amb la creació d’una xarxa de centres que en donin suport (InnoBA, CoBoi, Citilab, etc.).

En matèria de comerç, es treballarà per consensuar un posicionament unitari i col·laboratiu respecte de les Àrees de Promoció Econòmica Urbanes; i en turisme, es definirà un pla anual de promoció de realitat turística metropolitana, concretada conjuntament també amb el Consorci de Turisme de Barcelona. I lligat a la promoció de ciutat i la Marca Barcelona la intenció és atraure inversions al territori amb la promoció d’eines i publicacions destinades a la projecció exterior, i impulsar la internacionalització del teixit empresarial mitjançant programes conjunts.

Hi haurà altres actuacions en l’impuls de sectors estratègics, indústries creatives, ecosistemes d’innovació, vertebració territorial, entre d’altres, per aconseguir un ple desenvolupament a tot el territori.

D’aquesta manera, es compartiran dades i eines de d’anàlisi de la informació de l’entorn socioeconòmic i dels seus impactes econòmics, ocupacionals, socials i mediambientals als respectius territoris. Es potenciarà i col·laborarà, així mateix, en el desenvolupament dels Polígons i zones d’Activitat Econòmica singular , com els polígons del Besòs, la Zona Franca, o el 22@, amb la millora de la seva connectivitat i la seva eficiència energètica i el foment de la mixtura d’usos que són necessaris per l’atracció del talent i la nova industria 4.0 i sostenible.

En aquest conveni, s’estableix també la importància de promoure la col·laboració publico-privada, la cooperació i transferència de coneixement i metodològica per a la dinamització del teixit empresarial, l’emprenedoria, la formació i activació del mercat de treball.

Fins 2024

L’acord, amb validesa fins 2024 i que podrà prolongar-se en el temps, respon al principi de coordinació interadministrativa i cooperació institucional del Pacte per Barcelona per a la reactivació econòmica de la ciutat.

El primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda i president de Barcelona Activa, Jaume Collboni, ha remarcat que “en aquests moments, cal posar tota la força al servei de la recuperació econòmica de la Barcelona metropolitana, una de les regions amb millors infraestructures i connectivitat d’Europa. En aquest context, aquest acord marc ens ajudarà a desplegar projectes amb visió metropolitana. Per exemple, potenciarem el desenvolupament de polígons com el Besòs, la Zona Franca, el 22@, i zones d’activitat econòmica tenint en ment aquesta amplitud i interconnectivitat. Així mateix, l’acord arriba en el moment en el que compartir els recursos que disposa cada administració significarà multiplicar els serveis dirigits a les persones que actualment es troben situació de desocupació i alhora multiplicar també les oportunitats de revertir cadascuna d’aquestes situacions”, ha assenyalat el tinent. L’objectiu últim “serà evitar la pèrdua de competitivitat o els desequilibris territorials que repercuteixen en la qualitat de vida de la ciutadania”, ha dit Collboni.

Per a la diputada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, “des de la Diputació de Barcelona apostem per treballar amb els ajuntaments per tal que accelerin la seva digitalització, per acompanyar les PIMES en la cerca de noves formes de produir i vendre aprofitant les oportunitats que ofereix la tecnologia. Igualment, tenim un compromís ferm per requalificar les persones en atur i generar noves oportunitats d’ocupació al nostre territori vinculades a la transició cap a una economia més verda i que aprofiti millor els recursos naturals, més digitalitzada i més diversificada”. En aquest sentit, la diputada ha assenyalat que des de la Diputació, hem “dissenyat un pla per a la reactivació econòmica i per l’ocupació que destinarà 30 milions d’euros aquest 2020 i 2021 i del que se’n beneficiaran tots els municipis de la província de Barcelona”.

Per la seva part, la vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB, Montserrat Ballarín, destaca el caràcter històric d’aquest primer marc col•laboratiu, “únic entre les tres administracions i el primer d’aquestes característiques en la història de la democràcia”. Ballarín ha destacat la força conjunta de les tres entitats “per fer front als reptes des dels mecanismes i dispositius actuals, afegint un nou marc relacional i d’actuació que capitalitzi el coneixement adquirit i permeti desenvolupar actuacions conjuntes i complementàries”. En el marc d’aquest conveni, la vicepresidenta destaca el pla de l’AMB ApropAMB, “un pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis que ja contempla aspectes pactats en el conveni que avui presentem”.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

FARMACIA TRINQUET
STYLCAN
SUPERMERCAT SUPERSERVIS
Monadeseda
NATURHOUSE
5º PINO
RACC
Carregant...
x
X