Eix Sarrià

Eix Sarrià

L'emergència climàtica és cosa de tots

18 de febrer de 2020

Els comerços també poden contribuir a la lluita contra el canvi climàtic

Barcelona ha declarat l’emergència climàtica, i ho vol fer de manera conjunta i coordinada amb les entitats, comerços, associacions i d’acord amb la resta d’administracions.

El canvi climàtic planteja la necessitat de repensar els patrons actuals de consum. Un model econòmic que tanqui el cicle, que promogui l’ús eficient dels recursos, el consum responsable i la prevenció i reducció de residus. Per això,  l’impuls de la innovació i la necessitat d’adaptar el comerç a les noves dinàmiques és cabdal. 

Algunes de les accions que es poden promoure des dels comerços i que poden contribuir a la lluita contra el canvi climàtic són ben senzilles i no impliquen pràcticament cap cost afegit, fins i tot algunes poden suposar un estalvi. Altres poden suposar una petita despesa però el posicionament d’un comerç com a referent d’aquesta lluita global pot comportar un valor afegit molt important per als clients.


Comunicació amb valor afegit

Així doncs, accions senzilles com esmentar la procedència dels productes o explicar quins han estat els sistemes d’obtenció o fabricació aplicats o quina distància han recorregut des del punt d’origen suposa una informació de gran rellevància per al consumidor i un valor afegit a les nostres propostes.

Els productes Km0, ecològics i els de temporada tenen cada vegada una millor rebuda entre la ciutadania i asseguren que les despeses energètiques a l’hora de conservar-los o traslladar-los han estat mínimes. A més, porten associada la idea de saludables i per tant, també són més atractius.

Promoure entre els clients propostes i facilitar accions per a la gestió dels residus, o el malbaratament alimentari per exemple afavorint i impulsant els productes i formats comercials que redueixin i/o eliminin el packaging i els residus vinculats a l’embalatge i transport de productes. Alhora, es pot optar per l’ecodisseny, els productes de bona qualitat i llarga vida, que no generin residus tòxics o difícils de tractar.


Distribució sostenible

Més enllà dels mateixos productes, el comerç de proximitat pot posar de relleu la seva contribució a la reducció d’emissions posant el valor el benefici que suposa per la millora de la mobilitat, ja que afavoreix els desplaçaments a peu o en bicicleta.

En aquest cas, es pot optar per fer un pas més i treballar per a millorar l’eficiència logística de la distribució de mercaderies, compartir distribució amb altres establiments propers i potenciar que la distribució de darrera milla es faci en bicicleta o moto elèctrica,  a partir de microplataformes, per exemple.


Eficiència energètica

Alhora, els propis establiments també poden implementar canvis substancials pel que fa a l’eficiència del consum energètic dels comerços i dels equips. Fer un bon manteniment dels equips i tenir en compte l’estalvi d’energia en climatització (aïllament, tendals) i il·luminació (llum natural...) en cas de reforma del local no només contribueix a reduir emissions sinó que ajuda a reduir la factura elèctrica.

Reduir la temperatura un grau per sota de la de confort recomanada (21º a l’hivern 26º a l’estiu) fa augmentar el consum d’electricitat fins a un 8%; disminuir la temperatura dels frigorífics per sota dels 3-4ºC incrementa el consum al voltant d’un 6%;  les làmpades d’alta eficiència gasten unes 5 vegades menys que les tradicionals i duren fins a 10 vegades més.

Promoure mesures per a donar-hi resposta des dels comerços suposa una oportunitat de diferenciació i projecció del negoci, a més d’una contribució clara en benefici de tota la ciutadania.

Per saber-ne més:  www.barcelona.cat/comercsostenible   (web del programa Barcelona Comerç + Sostenible. Inclou càpsules de vídeo de bones pràctiques en els comerços de la ciutat) 

 

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

_ contingut creat per Comerç + Sostenible, - Barcelona, febrer 2020-
_foto: Joshua Brown on Unsplash

Els nostres socis

STYLCAN
Academia de Idioma Chino
Anguè Anguè
LOTERIA SARRIA
CMT
CARNS JJ
COOKITECA
Carregant...
x
X