Eix Sarrià

Eix Sarrià

Petició del comerç de mesures urgents i extraordinàries COVID19

15 de març de 2020

 


Barcelona Comerç, després de conèixer la implantació de l'Estat d'Alarma per part del Govern de l'Estat, ahir dissabte 14 de març (recordem: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo), sol·licita mesures urgents i extraordinàries per fer front a la suspensió de l'activitat comercial.

La situació d'excepcionalitat econòmica pel COVID-19
exigeix una resposta àmplia des de les institucions nacionals i des de la UE.
És necessari posar en marxa mecanismes útils i ràpids que garanteixin la liquiditat
a les empreses, especialment a les petites i mitjanes i als autònoms, per
evitar la seva fallida immediata i que puguin mantenir l'activitat protegint
l'ocupació. És per tot plegat que Barcelona Comerç, tot esperant les mesures
del Govern
i representant al comerç local, insisteix en la necessitat de
mesures extraordinàries:

1.- ASSEGURAR LA LIQUIDITAT DE LES EMPRESES:
Davant
la falta de liquiditat provocada per la inactivitat, demanem que es suspengui
l'obligació de pagament de les cotitzacions per part de l'empresa, i que es
contempli l'accés dels treballadors a la protecció per desocupació sense exigir
període de carència i sense perjudici del reconeixement de futures prestacions
per desocupació.
Es requereixen mesures urgents d'índole laboral, com es recull en l'acord
subscrit entre empresaris i sindicats, especialment la simplificació i
agilitació dels procediments en els expedients de regulació temporal d'ocupació
(ERTEs) amb efecte retroactiu i el
reconeixement en situacions com l'actual estat d'alarma d'una força major per a
la seva presentació


2.- TAXES I IMPOSTOS
Moratòria
o anul·lació de qualsevol taxa o impost previstos

3.- AUTÒNOMS:
Es requereix la
suspensió de les cotitzacions socials, l'abonament de les baixes des del primer
dia i l'articulació d'una prestació per cessament a càrrec d'un fons
extraordinari.

4.- CRÈDIT:
És absolutament
necessari i urgent posar en marxa una línia d'avals públics suficient que
faciliti l'accés al crèdit per part de les empreses, especialment de pimes i
autònoms.


 5.- PAGAMENTS
TRIBUTARIS
:

Ajornaments i fraccionaments de pagaments de forma
automàtica i sense interessos per un termini suficient per a tots els pagaments
tributaris que hagin de realitzar les empreses que pateixin de manera
significativa una caiguda en els seus ingressos o un increment de les despeses
en 2020 pel COVID-19. 

6.- DEVOLUCIONS
TRIBUTÀRIES
:
 
Sol·licitem que s'accelerin les devolucions tributàries pendents.

7.- PAGAMENTS A PROVEÏDORS
Demanem establir moratòries en els actuals terminis que fixa la llei.

8.- PAGAMENTS DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ALS SEUS PROVEÏDORS

Demanem a les Administracions Públiques
que abonin immediatament als seus proveïdors les
factures pendents i les que rebin, sense esgotar els terminis que fixa la Llei
de morositat.

9.- DESPESES FIXES
Acordar una moratòria per als pagaments de lloguers i hipoteques de locals comercials i facilitar la reestructuració d'altres despeses com el pagament de subministrament o les despeses financeres.

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns,
pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i per
solidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a la
contenció de l'expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.


Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat


 

Els nostres socis

Cardabela Tea Company
SARRIA COPY
Barcelona Chiropractic Center
MARIA TARRAGÜELL
GEINBAR
ESTUDI DENTAL SARRIÀ
EL JARDI DE L'ABADESSA
Carregant...
x
X