Eix Sarrià

Eix Sarrià

Què pot i què no pot fer el comerç en fase 0 avançada?

17 de maig de 2020

El Govern espanyol ha acordat la flexibilització de determinades mesures de la fase 0 per a Barcelona ciutat i les regions metropolitanes nord i sud, les quals, entre altres modificacions permeten l’obertura dels comerços sense necessitat de cita prèvia i fer rebaixes i promocions als establiments, sempre que es presentin acompanyades de mesures dirigides a assegurar que no es generin aglomeracions que impedeixin el manteniment de la distància de seguretat o el compliment dels límits d’aforament o comprometin la resta de mesures establertes.

Nota: adjuntem guia "Mesures COVID19 fase avançada, afectacions al comerç i restauració" creada per l'Ajuntament de Barcelona.


Durant aquesta fase intermèdia, al comerç s’aplicaran les següents mesures:

QUI POT OBRIR?

 • Els establiments considerats de primera necessitat i que ja tenien la persiana aixecada durant la fase dura del confinament.
 • Els establiments i locals comercials amb menys de 400 metres quadrats de superfície útil d’exposició i venda al públic.
 • Els establiments i locals comercials que tinguin més de 400 metres quadrats de superfície, si limiten l’espai de venda al públic i d’exposició a menys de 400 metres quadrats i si tenen un accés directe i independent des de la via pública.
 • Els concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria o vivers de plantes aplicant un sistema de cita prèvia, independentment de quina sigui la seva superfície útil d’exposició i venda.
 • Les administracions de loteria, excepte les que es trobin dins d’un centre comercial.
 • No poden obrir els comerços i serveis que formin part d’un centre comercial, a excepció d’aquells que comptin amb accés directe i independent des de l’exterior.
 • L’entrada de Barcelona a la fase 0 avançada no comporta cap canvi per a la restauració. En aquest sector, segueixen vigents les condicions que ja s’aplicaven durant la fase 0:
   -  Poden obrir tan sols per oferir serveis d’entrega a domicili o de recollida de comandes, agafant              l’encàrrec prèviament per telèfon, en línia o des d’un vehicle. Per a la recollida, cal establir una              franja horària per evitar aglomeracions al voltant de l’establiment.
   -  Només poden obrir durant l’horari de recollida de comandes. Està prohibit permetre el consum a          l’interior dels establiments.

COM HA DE SER EL FUNCIONAMENT DINS ELS COMERÇOS?

 • Cal reduir un 30% l’aforament del local per garantir una distància mínima de dos metres entre els clients:
  a.- Si no es pot garantir una distància mínima de dos metres entre clients, només es permet l'entrada d’un client. 
  b.- Si l’establiment té dues plantes o més, l’aforament del 30% s’ha de tenir en compte en cada planta.
  c.- És obligatori indicar l’aforament màxim del local i d’assegurar-ne el compliment en tot moment. 
  d.- Cal establir sistemes de recompte i control de l’aforament, de forma que no se superi en cap moment,incloent-hi els mateixos treballadors. 
  e.- La circulació de persones dins el local i la distribució d’espais s’ha de modificar amb l'objectiu de garantir les distàncies de seguretat interpersonal.
 • Es permet posar en marxa sistemes de recollida de productes al mateix local, de forma esglaonada i evitant aglomeracions.
 • No es poden habilitar zones d’espera a l’interior dels locals.

 • Cal establir una franja horària d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys.
 • Si es duen a terme accions comercials o de promoció, s’han de prendre mesures per evitar les aglomeracions.
 • En el cas des establiments d’hostaleria, oberts amb sistema de recollida de comandes està prohibit permetre el consum a l’interior dels establiments.


QUINES MESURES D'HIGIENE SÓN OBLIGATÒRIES? 

 • Els comerços i establiments oberts al públic hauràn de netejar i desinfectar, almenys 2 cops al dia, les seves instal·lacions, amb especial atenció a zones de contacte com poms de porta, mostradors, mobles, penjadors, terra, telèfons, cistelles compra, etc.
 • Es podrà fer pauses durant la jornada d'apertura per dedicar-se a les tasques de neteja, manteniment i reposició.
 • Una de les 2 sessions de neteja es farà obligatòriament a l'acabar el dia.
 • Es netejarà i desinfectarà els llocs de treball a cada canvi de torn (especial atenció a mostradors, mampares, teclats, telèfon... i tot allò del que en faci ús el treballador durant la seva jornada)
 • Per procedir a la neteja, es faran servir densifectants, com dilucions de lleixiu (1:50) o qualsevol desinfectant amb activitat virucida que es troben al mercat.
 • Després de cada sessió de neteja, caldrà desfer-se de forma segura dels materials que s'han fet servir i els equips de protecció individual (epis's). Posteriorment, es procedirà al rentat de mans. 
 • Si a l'establiment hi ha més d'un treballador atenent al públic, la neteja es farà extensiva a les zones privades dels treballadors (vestuaris, taquilles, bany, zones de descans, etc)
 • Es procedirà al rentat i desinfecció diària d'uniformes i roba de treball (rentats entre 60 i 90º)
 • Es garantirà una ventilació adequada.
 • No es faran servir el bany de l'establiment per part del client, excepte casos estrictament necessaris. Si és el cas, es procedirà d'inmediat a la seva neteja (sanitaris, aixetes i pom de la porta)
 • Cal disposar de paperes (millor amb tapa i pedal) per poder dipositar mocadors i material d'un sol ús, que seran netejades de manera freqüent i, almenys, un cop al dia.
 • En la venda automàtica a través de màquines de vending, bugaderies dautoservei i similars, s’ha dassegurar el compliment de les mesures dhigiene i desinfecció de les quines i dels locals, així com informar els usuaris del correcte ús amb cartells informatius.
 • Els establiments comercials que tinguin ascensors o muntacàrregues n’han de limitar l’ús, amb una ocupació màxima d’una persona, com a norma general.

 

MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

 • No es podràn incorporar al seu llocs de treball, aquells treballadors que estiguin en aïllament per diagnosi COVID19, que pateixi algun del seus símptomes o que estigui en quarentena per ser contacte d'un positiu.
 • Epi's: El titular de l'activitat econòmica s'assegurarà que tots els seus treballadors disposin dels epi's i gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Quan no sigui possible, ha de facilitar aigua i sabó.
 • Ús de mascaretes: obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre treballador i client o entre treballadors. 
 • Tots els treballadors han d'estar formats sobre el correcte ús dels equips de protecció individual.
 • Mesures aplicables, per extensió, a treballadors de terceres empreses que presten serveis, habituals o habituals, a l'establiment o comerç. 
 • Fitxatge horari: si és d'empremta dactilar serà substituit per altres sistemes de control horari o bé caldrà desinfectar el dispositiu després de l'ús de cada treballador.
 • La distància entre la persona venedora o proveïdora i la clientela serà almenys d’un metre si es compta amb els elements de protecció o barreres, o de dos metres si no es disposa d’aquests elements.
 • Si treballador o treballadora comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, ha de contactar immediatament amb el centre de salut corresponent, i abandonar el lloc de treball ns que la seva situació medica sigui valorada per un professional sanitari.


Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Ens hem quedat a casa perr responsabilitat, per generositat i per solidaritat. Ara ens toca tornar als carrers.

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Els nostres socis

MANANTIAL DE SALUD
LYKI-LYKI
CARNS JJ
BRICALL LABORS
MOGAMBO
Anguè Anguè
PADELMANIA
Carregant...
x
X