Eix SarriÓ

Eix SarriÓ

S'aprova el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per al 2022 i 2023

1 de juny de 2021

 • El Departament d'Empresa i Treball estableix, mitjançant Ordre del Conseller, 8 dels 10 festius d’obertura comercial autoritzada, que l'any 2022 seran els dies 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, i 6, 8 i 18 de desembre.
 • Els ajuntaments han de fixar els dos dies restants; en cas de no fer-ho el calendari es completarà amb els dies 27 de novembre i 11 de desembre.
 • El 2023 els comerços podran obrir els dies 8 de gener, 25 de juny, 12 d’octubre, 26 de novembre, i 6, 8, 17 i 24 de desembre.
 • Els dies 3 i 10 de desembre seran les dates supletòries per completar els 10 dies del calendari de festius de l'any 2023.
 • El DOGC ha publicat avui els calendaris de festius autoritzats per als dos propers anys d'acord amb la proposta del Consell Assessor de la Generalitat en matèria de Comerç, que integra les principals entitats i associacions del sector, organitzacions empresarials, sindicats, cambres, entitats municipalistes, associacions de consumidors, i experts.

El Departament d'Empresa i Treball, a proposta del Consell Assessor de la Generalitat en matèria de Comerç, ha acordat el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per al 2022 i per al 2023. L’òrgan assessor en matèria de comerç —que compta amb representants de les principals entitats i associacions del sector, organitzacions empresarials, entitats municipalistes, sindicats, Cambres, associacions de consumidors, i experts—proposa vuit dels deu festius d’obertura comercial autoritzada dels previstos legalment a la normativa catalana, que aprova el Conseller, mitjançant la corresponent Ordre.

D’acord també amb la normativa que regula els horaris comercials, els ajuntaments poden modificar fins a dos dels vuit festius aprovats, i han d'afegir dos dies festius més al calendari comercial —fins a completar els deu—, en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat els calendaris de festius comercials d’obertura per als propers dos anys.

El 2022 els vuit festius d’obertura comercial autoritzada acordats seran:

 • 2 de gener
 • 9 de gener
 • 6 de juny
 • 26 de juny
 • 15 d’agost
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 18 de desembre

En cas que els consistoris no designin les dues dates restants, el calendari es completarà amb el 27 de novembre i l’11 de desembre.

De la seva banda, el 2023 els comerços podran obrir els següents festius:

 • 8 de gener
 • 25 de juny
 • 12 d’octubre
 • 26 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 17 de desembre
 • 24 de desembre

Com a dates alternatives als dos festius acordats des de l’àmbit municipal es proposen el 3 i el 10 de desembre.

Els ajuntaments poden substituir fins a dues dates dels vuit festius que integren el calendari general. Així mateix, els consistoris han d’afegir dues dates addicionals per a assolir el total de deu festius. En cas de no fer-ho, seran d’aplicació les dates alternatives indicades.

Generalitat de Catalunya

Els nostres socis

CATALANA OCCIDENTE
XARCUTERIA MARGARIT
CAPRABO
FERRETERIA J. VALLS
BRICALL LABORS
FARMACIA TRINQUET
TALLERES JAVIER
Carregant...
x
X