Eix Sarrià

Eix Sarrià

Valoració del Comerç a Barcelona

15 d'abril de 2013

Els consumidors de Barcelona atorguen un notable al comerç de la ciutat. A través de la Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, ens arriba l’enquesta d’opinió d’Òmnibus Municipal de Comerç 2012, amb aquesta i d’altres conclusions sobre els hàbits de compra i la valoració de diferents aspectes del comerç. Així doncs, veiem que la valoració de l’oferta comercial per part dels barcelonins té una nota de 7,8, que puja per sobre dels 8 punts quan parlem de compradors d’entre 35 i 54 anys. Altres aspectes com l’atenció personal (7,2) i els horaris comercials (7,9) pugen un punt en la valoració des de l’any anterior.
Entre les dades d’interès trobem que fins a un 42,6% dels establiments comercials forma part d'algun tipus d’associació de comerciants, entitats del carrer, centre o eix comercial.
Pel que fa als rètols comercials, es constata que actualment el 74,7% d’aquests estan escrits en català (el 2009 eren el 63%), mentre que el 15,2% estan en castellà, el 7,3% en anglès i el 2,5% en d’altres llengües. Cal assenyalar que els rètols poden estar escrits en més d’una llengua, i que l’estudi es refereix a la llengua principal.
Pel que fa als serveis al client, trobem que el 80% dels comerços ofereix servei de cobrament amb targeta, i que fins al 39,9% de les vendes es van pagar amb aquest mitjà.
Actualment i pel que fa als dies d’obertura, el 74,7% dels establiments obren de dilluns a dissabte, i un 14,8% obren en diumenge. De dilluns a divendres el més habitual és fer jornada partida, en el 70% dels casos, mentre que només el 33,1% dels empleats fan jornada continuada.
Quan parlem d’horaris comercials, el més habitual és obrir les portes a partir de les 10:00h, en el 62,9% dels casos, i tancar més tard de les 20:00h, com fan fins a un 59,9% dels establiments.
Els establiments que obren en dissabte estan oberts tot el dia en una mica més de la meitat dels casos, el 51,3%, i només el 48,6% ho fan fins al migdia. Aquesta proporció s’inverteix els diumenges, quan veiem que el 49,7% dels establiments oberts el darrer dia de la setmana ho fan tot el dia, mentre que el 50,2% resten oberts durant el matí.
Pel que fa a la estacionalitat de les vendes, el mes de Desembre torna a concentrar fins al 50,3% de les vendes anuals, sent també força bons els mesos de Juliol, amb un 19,5% i el de Gener amb un 17,7% del total.
Quan ens fixem en els dies de la setmana, les dades revelen que els divendres, amb un 41,6% i els dissabtes, amb un 39,3% són els dies que concentren la major part de les vendes, i entre els dos acumulen fins al 80,9%, sent dimecres, dimarts i dilluns, per aquest ordre, els dies de menor activitat comercial.
Pel que fa a les franges horàries de major afluència, trobem que els matins de 12:00 a 14:00 i la tarda, de les 19:00 a les 20:00h concentren respectivament el 24,1% i el 22,8% de les vendes, pràcticament la meitat, distribuint-se el que queda en la resta del dia.
Pel que fa a la possibilitat d’obrir els diumenges, i sempre segons les dades que ens dona l’Ajuntament de Barcelona, l’opinió més estesa, amb un 36,1%, seria contrària aquesta opció, mentre que un 30% s’hi mostraria favorable , i un 20,6% consideraria que l’obertura dels comerços els dies festius s'hauria de mantenir com fins ara...
Pel que fa a la marxa del negoci, la insatisfacció arriba al 63,4% dels responsables entrevistats, i fins un 77,1% afirmen que el seu negoci a davallat, estimant-ne les pèrdues entorn del 35,5%. Si parlem de les causes d’aquesta davallada, la situació econòmica actual esdevé el factor decisiu, opinió compartida pel 97,5% dels enquestats, apuntant a les comissions bancàries amb un 79,7% i a la aparició de noves grans superfícies amb un 76,2% també com a factors influents. De la mateixa manera, fins a un 67% dels enquestats es mostren favorables a la creació d’àrees de nova centralitat als barris com a factor dinamitzador, i apunten a la millora del poder adquisitiu de les famílies (24,1%) i a les millores econòmiques estructurals (22%) com a factors decisius en la recuperació.
Per últim, i pel que fa a les perspectives de futur, només el 22,4% pensen que la situació millorarà a mig termini, mentre que el 35,7% aspiren a mantenir-se com estan, i el 32,9% assenyala que preveu que el seu negoci anirà a pitjor, amb un 16,3% que pensa tancar el negoci el proper exercici. Tot i això, fins a un 30,9% dels establiments es planteja realitzar canvis el proper any per tal d’encarar la situació de la millor manera possible.

Els nostres socis

RACC
PAPERERIA NUMA
C.E.S.I.
SARRIA COPY
Desastre
ASSISTDOR
COOKITECA
Carregant...
x
X